Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

Po několika letech příprav bude v květnu 2018 zřejmě spuštěn systém elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů. Od února 2018 lze nanečisto vyzkoušet, jak se ohlašování prakticky provádí.

Více v novince

Na úvod si zrekapitulujme vývoj událostí v oblasti elektronického ohlašování přepravy nebezpečných odpadů (NO). Tato novinka byla zavedena již novelou 169/2013 Sb. zákona 185/2001 Sb., o odpadech (§40) s tím, že účinnosti nabyde 1. října 2014. Další novelou zákona o odpadech 223/2015 Sb. ze září 2015 bylo následně ustanoveno, že před 31. prosincem 2016 nemusí odesilatel ohlašovat přepravu NO elektronicky, ale stačí pouze papírově dosavadním způsobem pomocí sedmi barevných evidenčních listů. Po pravdě, v té době ani provést ohlášení elektronicky nešlo, jelikož nebyl k dispozici příslušný softwarový nástroj. V průběhu času se na webových stránkách Integrovaného Systému pro Plnění Ohlašovacích Povinností (ISPOP) postupně objevovali termíny odkládaného spuštění elektronické evidence. Jako poslední, je aktuálně uveden termín 2. května 2018, a protože se jedná o poměrně zásadní změnu, má být od 1. února 2018 spuštěn zkušební provoz samostatného modulu ISPOP zvaném SEPNO (www.sepno.cz), kde si mohou uživatelé elektronickou evidenci nanečisto vyzkoušet. Naštěstí, dle sdělení Ministerstva životního prostředí (viz zde), není povinností zpětně elektronicky ohlašovat přepravy NO již uskutečněné po 31. prosinci, 2016, od kdy je elektronické ohlašování legislativou formálně vyžadováno. Pro připomenutí je nutné dodat, že i při elektronickém ohlášení přepravy NO je nutné k zásilce přiložit v papírové podobě ohlašovací list v rozsahu přílohy č. 26 vyhlášky 383/2001 Sb. a jeden si ponechat. Na papírové verzi ohlašovacího listu se vyplňuje identifikační číslo (IČOL), které přepravě přiřadí právě systém SEPNO.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy