Energetický audit a EMS podle novely zákona o hospodaření s energií

Novela zákona o hospodaření s energií vyšla ve Sbírce pod číslem 103/2015, s účinností od 1.července 2015. Novela přináší mimo jiné změny povinností v oblasti energetických auditů a hospodaření s energií.

Novela ukládá podnikateli, který není malým nebo středním podnikatelem (tj. společnosti, která má více než 250 zaměstnanců a roční obrat více než 50 mil. EUR), zpracovat do 5. prosince 2015 energetický audit a tento dále opakovat každé 4 roky. Povinnost zpracovat energetický audit nemá podnikatel, který má zaveden systém hospodaření s energií (podle ČSN EN ISO 50001 - Systém managementu hospodaření s energií)nebo systém environmentálního řízení (podle ČSN EN ISO 14001 - Systémy environmentálního managementu),který zahrnuje energetický audit. (viz též článek Energetický audit podle novely zákona o hospodaření s energií 2015).

Naše společnost požádala Statní Energetickou Inspekci o vysvětlení, jakým způsobem lze využít výjimku z provádění energetických auditů podniky s certifikovaným systémem environmentálního řízení (ESM) dle ISO 14001.

Z vyjádření Ústředního inspektorátu Statní Energetické Inspekce (SEI) vyplývá, že podniky s certifikovaným EMS se opakovanému energetickému auditu nevyhnou. Jelikož norma ISO 14001 energetický audit standardně neobsahuje, je potřeba jej do systému řízení přidat a zahrnout do certifikace. Energetický audit v rámci EMS musí splňovat náležitosti vyhlášky 480/2012 o energetickém auditu a energetickém posudku, a zároveň by měl být dle názoru SEI aktualizován v rámci každé recertifikace systému.

Celé vyjádření SEI Vám přinášíme zde.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy