Integrované povolení pro výrobu dílů z polyuretanu po novele zákona

Novelou č. 69/2013 Sb. zákona 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečišťování (IPPC) došlo mimo jiné k úpravě znění kategorie 4.1.h), kam byla zařazována technologie výroby polyuretanu polyadiční reakcí polyolové a izokyanátovné komponenty.

Nové znění kategorie 4.1.h) je „výroba organických chemických látek, jako jsou polymery určené jako suroviny k dalšímu zpracování, syntetická vlákna a vlákna na bázi celulózy“. Dle názoru Ministerstva životního prostředí (MŽP) však bude nutné zařazení výroby polyuretanu do působnosti zákona IPPC posuzovat individuálně, neboť z nové definice „bezprostředně nevyplývá, že podmínkou pro zařazení do kategorie 4.1.h) je další zpracování vyrobených polymerů v jiném zařízení“. Celý text postoje MŽP k dané problematice naleznete zde.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy