Kdy šrot přestane být odpadem?

Rada Evropské vydala Nařízení č. 333/2011 upřesňující kdy šrot přestává být odpadem.

V souvislosti s novelou 154/2010 Sb. zákona o odpadech, která mimo jiné popisuje podmínky, za kterých přestává být odpad odpadem, vydala Rada Evropské unie pro tento účel upřesňující Nařízení ES č. 333/2011, které se vztahuje na železný, ocelový a hliníkový šrot.

Komplexní požadavky jsou definovány jak pro vstupující odpad, tak pro samotný proces využití odpadu i kvalitu výsledného šrotu. Nařízení rovněž vyžaduje, aby zpracovatel odpadu (výrobce šrotu) zavedl nezávisle ověřený systém řízení kvality, kterým by bylo zaručeno průběžné plnění stanovených podmínek a dále aby pro každou dodávku vydal prohlášení o shodě dodávky s požadavky tohoto Nařízení a také s požadavky uplatnitelné technické normy či specifikaci zákazníka.

Lze očekávat, že v budoucnu budou přijata obdobná nařízení věnující se dalším znovu využitelným komoditám.

Nařízení č. 333/2011 je použitelné od 9. října 2011. Nařízení ES 333/2011 je k dispozici zde.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy