MŽP spustilo nový systém plnění ohlašovacích povinností

Na začátku ledna 2022 byl spuštěn nový Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) a Centrální registr životního prostředí (CRŽP).

V rámci CRŽP (https://crzp.mzp.cz/portal/) jsou spravovány registry osob, subjektů, provozoven a odborně způsobilých osob, které se podílejí na ohlašování v agendových informačních systémech, které jsou s CRŽP propojeny. Jedná se o již zmiňovaný ISPOP, SEPNO (Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů), HNVO (Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů), ISOH (Informační Systém Odpadového Hospodářství) a IPO (Databáze odborně způsobilých osob pro kontroly nevyjmenovaných spalovacích zdrojů). Veškerá správa uživatelských účtů, registrace nových subjektů, uživatelů a provozoven nyní probíhá přes CRŽP, do něhož byly nahrány všechny registry ze starého systému ISPOP včetně údajů o uživatelských účtech (stávající uživatelé nemusí provádět opětovnou registraci). Samotné ohlašování se provádí již v dílčích informačních systémech.

Do nového systému ISPOP (www.ispop.cz), který doznal značných vizuálních změn, byla přenesena hlášení za rok 2018 a novější (starší hlášení již zřejmě nebudou k dispozici). Dodejme, že rozsah ohlašovacích povinností za rok 2021 se touto změnou nemění. Pouze připomínáme posunutí termínu pro podání hlášení o produkci a nakládání s odpady z 15.2 na 28.2.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy