Nová prováděcí vyhláška k zákonu o integrované prevenci

S účinností od 5. října 2013 byla s číslem 288/2013 vydána nová prováděcí vyhláška k zákonu o integrované prevenci.

Nová vyhláška byla vydána v návaznosti na zákon 69/2013 Sb., kterým se mění zákon 76/2002 Sb. o integrované prevenci. Důvodem novelizace zákona byla zejména nutnost transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích.

Z požadavků směrnice 2010/75/EU vyplynula nutnost změn ve vzoru žádosti o vydání integrovaného povolení (doposud stanovené vyhláškou 554/2002) a dále nutnost upravit vyhláškou tři nové oblasti zavedené změnou zákona. Jedná se o stanovení náležitostí základní zprávy (§ 4a zákona), o stanovení náležitostí odborného posouzení k udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími technikami (§ 14 odst. 5 zákona) a o stanovení vzoru zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení (§ 16a zákona). Náležitosti těchto dokumentů jsou uvedeny ve čtyřech samostatných přílohách.

Vyhláška 288/2013 ruší dosavadní vyhlášku 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy