Novela nařízení vlády o ohlašování do integrovaného registru znečištění

Na konci roku 2011 byla pod číslem 450/2011 Sb. zveřejněna novela nařízení vlády 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ).

Novela přináší zmírnění povinnosti ohlašování přenosů látek v odpadech mimo provozovnu tím, že snížila počet sledovaných látek z původních 72 na 62 uvedených v příloze 2 nařízení. Prahové hodnoty pro ohlašování se nemění. Novela nabyla účinnosti dne 1.1.2012 a vztahuje se na hlášení do integrovaného registru za rok 2011.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy