Novela vyhlášky o energetických specialistech

Novela vyhlášky 118/2013 Sb. o energetických specialistech byla uveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 234/2015 Sb. s účinností od 29. Září 2015. Novela byla přijata v souvislosti s nedávnou novelou zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

Novela vyhlášky o energetických specialistech reflektuje dvě zásadní změny, které přinesla novela zákona o hospodaření energií, a to úpravu ustanovení týkajících se energetických specialistů a jejich povinností a zavedení systému monitoringu spotřeby energie budov vlastněných a užívaných ústředními vládními institucemi.

Podle novelizovaného zákona o hospodaření energií organizuje odbornou zkoušku a přezkušování energetických specialistů Státní energetické inspekce (SEI), která jmenuje zkušební komisi. Novela vyhlášky stanoví odpovědnosti SEI, složení komise a její kompetence. Dále novela vyhlášky upravuje průběh, rozsah a obsah zkoušky.

Dále novela vyhlášky reaguje na nové povinnosti ústředních institucí ohledně hospodárného využití energií a stanoví údaje, které jsou ústřední instituce povinny každoročně ohlašovat do Systému monitoringu spotřeby energie.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy