Novela vyhlášky o látkách poškozujících ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynech

S účinností od 1. ledna 2018 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 472/2017 Sb. novela vyhlášky 257/2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů. Tato novela vychází v návaznosti na novelu zákona 73/2012 o látkách poškozujících ozonovou vrstv a o fluorovaných skleníkových plynech platnou od 1.4.2017, v souvislosti s adaptací na nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech.

Změny v příloze č.3 reflektují změnu limitu pro podávání zpráv o fluorovaných skleníkových plynech ze 100 kg na 200 tun ekvivalentu CO2. Tuna ekvivalentu CO2 je jednotka, která lépe odráží skutečný vliv zařízení na životní prostředí, neboť vyjadřuje míru potenciálního vlivu CO2 na globální oteplování.

Při úpravě vyřazených chladicích zařízení byla zrušena povinnost třídit odsáté regulované látky a skleníkové plyny. Odsátá a uskladněná chladiva jsou předávána k další recyklaci nebo odstranění, přičemž přebírající oprávněná osoba rozdělení chladiv nevyžaduje, protože je schopna realizovat odstranění všech chladiv najednou. Vzhledem k tomu, že při prvním stupni úpravy vyřazeného zařízení se odsátá chladiva průběžně váží, lze je procentuálním rozpadem (podle údajů získaných při evidenci ze štítků) rozpočítat. Z těchto důvodů je zřejmé, že třídění a oddělené jímání chladiv již není nezbytné.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy