Novela vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

Vyhláška 249/2012, kterou se mění vyhláška 352/2005 o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, byla uveřejněna 17. července 2012 a nabývá účinnosti dne 1. srpna 2012.

Vyhláškou 249/2012 se rozšiřuje použití olova a kadmia, na které se nevztahuje omezení dle §37j odstavec 3 zákona o odpadech 185/2001 (příloha 5 vyhlášky 352/2005). Konkrétně se jedná o rozšíření o tyto položky:

  • Olovo v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT (tuhých roztoků oxidu olova, zirkonu a titanu) pro kondenzátory, které jsou součástí integrovaných obvodů nebo diskrétních polovodičů (bod 7 c)-IV), a

  • Kadmium ve fotoresistorech pro analogové optické vazební členy používané v profesionálním zvukovém zařízení (bod 37), pro něž výjimka platí do 31. prosince 2013

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy