Novela zákona o obalech - nové recyklační cíle a upřesnění pojmu obal

Novela zákona o obalech 447/2001 Sb. byla uveřejněna pod číslem 62/2014 Sb. s účinností od 7. dubna 2014. Jedná se o technickou novelou, která pouze zakotvuje již docílené míry recyklace a celkového využití odpadů z obalů pro období po 31.12.2012 a dále upřesňuje názorné příklady výrobků.

Zákon 477/2001 Sb. byl naposledy novelizován v roce 2006, kdy byly stanoveny recyklační cíle pro jednotlivé obaly na období 2006-2012. Z tohoto důvodu bylo nezbytné provést další novelu zákona pro období po roce 2012 Nová úprava zákona v příloze 3 definuje cíle recyklace a využití odpadu z obalů na období 2013-2015. Nově jsou stanoveny též recyklace a využití pro prodejní obaly určené spotřebiteli.

Nová příloha 1 zákona v návaznosti na směrnici Komise 2013/2/EU rozšiřuje názorné příklady konkrétních výrobků, které jsou nebo nejsou obalem. U konkrétních výrobků, u kterých je problematické posouzení, zda splňují veškerá kritéria definice pojmu „obal“, je tak jednoznačně stanoveno, zda se o obal jedná či nikoliv. Zařazení většiny nově jmenovaných výrobků se shoduje se stávající praxí a stanovisky, která v pochybnostech, zda se jedná či nejedná o obal, vydalo Ministerstvo životního prostředí podle § 32 písm. m) zákona o obalech.

Zdroj: Sněmovní tisk 53/0
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy