Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v roce 2017

Od 1.ledna 2017 nabývá účinnosti povinnost ohlašovat přepravu nebezpečných odpadů v elektronické formě prostřednictvím ISPOP. V případě, že elektronický systém nebude k danému datu v provozu, bude se přeprava nebezpečných odpadů ohlašovat nadále v listinné podobě.

MŽP ve své odpovědi na dotaz České asociace odpadového hospodářství ohledně plnění ohlašovací povinnosti přepravy nebezpečných odpadů v případě, že povinná elektronická forma ohlašování nebude k 1.1.2017 připravená a přístupná, odkazuje na §40 odst. (8) zákona o odpadech 185/2001 Sb. Zde je řešen způsob ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v případě přerušení elektronického systému ohlašování, který lze využít, pokud systém nebude od 1.1.2017 v provozu.

Zdroj: Třetí ruka
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy