Seznam povolených účinných látek v biocidních přípravcích se rozšíří o šest nových položek

Novelou 91/2013 Sb. byl o šest nových položek doplněn seznam účinných látek, které je možné použít v biocidních přípravcích. Seznam je v příloze č. 1 vyhlášky 343/2011 Sb. o seznamu účinných látek. Nové položky jsou uvedeny pod čísly 59 až 64.

Konkrétně se jedná o (Z)-trikos-9-en, kyanovodík, didecyldimethylamoniumchlorid (DDAC), pyriproxyfen, diflubenzuron, a alkyl (C12-16) dimethylbenzylamoniumchlorid. U každé položky je uvedeno datum (nejdříve 1.10.2014), po jehož uplynutí lze uvádět na trh biocidní přípravek obsahující nově zařazenou látku pouze na základě povolení vydaného Ministerstvem zdravotnictví, dále specifické podmínky použití přípravku.

Novelou došlo i k úpravě dvou stávajících zápisů, a to u kyseliny nonanové (pelargové), kterou bude možné používat rovněž jako dezinfekční přípravek (typ přípravku č. 2), a u thiamethoxamu, který bude možné použít jako insekticid (typ přípravku č. 18).

Kromě změn v seznamu účinných látek řeší novela například i časový souběh vzájemného uznání povolení k uvedení biocidního přípravku na trh vydaného jiným členským státem EU podle §10 zákona 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy