Vyhláška o energetických specialistech

Vyhláška o energetických specialistech vyšla ve sbírce pod číslem 118/2013 Sb. Vyhláška stanoví požadavky na kvalifikaci energetických specialistů oprávněných k provádění kontrol a zpracování posudků požadovaných podle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření s energií. Vyhláška nabývá účinnosti 1. června 2013.

Vyhláška stanoví obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a rozsah průběžného vzdělávání a přezkušování energetických specialistů oprávněných ke zpracování energetického auditu a energetického posudku, zpracování průkazu, provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, a provádění kontroly klimatizačních systémů.

Vyhláška rovněž stanoví rozsah a formu evidence energetického specialisty o prováděných činnostech.

Seznam energetických specialistů vede Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy