Zařazování vozidel do emisních kategorií, emisní plakety

Pod číslem 56/2013 Sb. bylo vydáno nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách. Nařízení bylo vydáno k provedení §14 zákona o ovzduší 201/2012 Sb. a nabývá účinnosti dnem 23.března 2013.

Nové nařízení stanoví způsob zařazení vozidel do emisních kategorií, vzory emisních plaket, pravidla pro označení vozidla příslušnou emisní plaketou, a dále podmínky pro distribuci emisních plaket a jejich cenu.

Vozidlo se zařadí do kategorie podle stupně plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech nebo podle data prvního zápisu do registru vozidel. Plaketa příslušné kategorie musí být umístěna na předním skle vozidla. Cena plakety je 80 Kč. Žádost o plaketu lze zaslat distributorovi poštou nebo elektronicky, nebo si ji vyzvednout osobně. K žádosti je třeba přiložit originál nebo ověřenou kopii „velkého“ technického průkazu. Distribuci emisních plaket zajišťují obecní úřady obcí s rozšířenou působností a Ministerstvo životního prostředí. Vozidlům, která nebudou označena stanovenou plaketou, je podle §14 zákona o ovzduší 201/2012 Sb. zakázán vjezd do nízkoemisních zón.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy