Změny v hlášení pracovních úrazů

Novelou nařízení vlády 201/2010 uveřejněnou pod číslem 170/2014 dojde ke změnám v hlášení pracovních úrazů. Smyslem novely je zpřesnění stávajících podmínek pro zpracování statistických dat o pracovní úrazovosti a vytvoření nových podmínek pro evidenci pracovních úrazů podle požadavků nařízení Komise (EU) č. 349/2011. Novela je účinná od 1.ledna 2015.

Hlavní změnou je vložení nové přílohy 3 do nařízení vlády, kterou se zpřesňuje evidence pracovních úrazů podle druhu poranění a poraněné části těla podle klasifikace ESAW. V příloze 3 jsou uvedeny číselné kódy pro druhy zranění a zraněné části těla, které se vyplní přímo do knihy úrazů a do formuláře záznamu o úrazu (doposud se vyplňovalo slovně).

Dále se zpřesňují nebo doplňují některé další povinnosti zaměstnavatelů. Např. do knihy úrazů se nově uvádí též popis úrazového děje. Hlášení změn se v případě hospitalizace zasílá v případě, že hospitalizace byla ukončena až po odeslání záznamu, a nově též pokud na základě téhož pracovního úrazu vznikla a byla ukončena další pracovní neschopnost.

Došlo k formální úpravě ustanovení týkajících se zasílání záznamu o úrazu a hlášení změn pojišťovně zaměstnavatele i zaměstnance.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy