Novela zákona o IRZ

V březnu roku 2011 (25.3.2011) nabyl účinnosti zákon č. 77/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Novela zákona o integrovaném registru znečišťování ŽP (způsob plnění ohlašovacích povinností prostřednictvím datových schránek MŽP)

Tato novela přináší změny v oblasti integrovaného registru znečišťování (IRZ) a integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).

V oblasti IRZ novela upravuje (zpřesňuje) ustanovení §5 týkající se sankcí. V §5 je doplněno, že neohlášení přenosu odpadů mimo lokalitu je považováno za správní delikt, jehož prokázání lze sankcionovat.

V problematice ISPOP upravuje změna zákona zejména způsob plnění ohlašovacích povinností. Povinnost ohlašovat povinné údaje přes ISPOP doplňuje o možnost splnit ohlašovací povinnost prostřednictvím datové schránky MŽP určené k plnění ohlašovací povinnosti v životním prostředí.

Další změny zákona se týkají datového standardu pro údaje ohlašované prostřednicím ISPOP nebo prostřednictvím výše uvedené datové schránky MŽP.

Tento datový standard bude pro jednotlivé ohlašovací povinnosti popisovat datovou strukturu, datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení. Datový standard zveřejní MŽP na portálu veřejné správy nejméně šest měsíců před termínem plnění jednotlivých ohlašovacích povinností dle předmětných složkových zákonů.

Podmínkou pro využití integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je předchozí registrace v integrovaném systému.

Způsob plnění ohlašovacích povinností prostřednictvím datové schránky MŽP dále novela zabudovává do jednotlivých složkových zákonů (zákon o odpadech, o obalech, o vodách, o ovzduší), které tak upravuje.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy