Burza nespotřebovaných chemikálií – NECHELA

Dne 28. ledna 2010 byl zahájen zkušební provoz internetového aukčního systému, který umožňuje obchodování s NEspotřebovanými CHEmickými tkami (NECHELA).

Informační a obchodní systém NECHELA vznikl jako funkční nástroj pro řešení problému nespotřebovaných chemikálií. Cílem projektu je omezit nežádoucí nakládání s chemickými látkami, a to cestou ekonomické motivace spíše než regulací a restrikcemi.

Na burze je možné bezúplatně nabízet k prodeji nespotřebované chemikálie, organická rozpouštědla, průmyslová odmašťovadla, potravinářskou chemii, maziva a aditiva do pohonných hmot, impregnační laky a pryskyřice, izolační laky a tmely nebo brusné a leštící prostředky, včetně nebezpečných látek

Nabízené chemikálie musí splňovat předpoklady pro řádné obchodování, musí být v neporušeném, originálním obalu, odpovídajícím přepravním obalu apod.

a vybaveny předepsanou dokumentací (bezpečnostní list dle článku 31, resp. informace o látce, pro kterou se nevyžaduje bezpečnostní list dle článku 32 nařízení REACH 1907/2006/ES).

Vyloučené z obchodování jsou chemické látky o přípravky, které mají charakter odpadu podle zákona č 185/2001 Sb., a dále stanovené skupiny látek a přípravků, např. léčiva, zdravotnické prostředky, krmiva, kosmetické prostředky, jaderné materiály, omamné a psychotropní látky, výbušniny, pohonné hmoty a další.

Systém NECHELA umožňuje registrovaným firmám zveřejnit nabídku nespotřebovaných chemikálií v internetové databázi. Tato databáze je bez omezení přístupná veřejnosti. Při zpracování nabídky mohou firmy využít katalog více než sta tisíc chemických látek.

Vlastní obchodování v burzovních aukcích je anonymní. V průběhu aukce reagují zájemci na nabídku svou platnou cenovou poptávkou. Poslední platná poptávka v okamžiku ukončení aukce se stává vítěznou. Poté je vystaven závěrkový list, který má právní sílu obchodní smlouvy. Mezi prodávajícím a kupujícím tím vzniká závazný smluvní vztah. U každé nabídky zle zvolit jeden ze 3 různých typů aukcí.

S procesem registrace, vkládáním nabídky do databáze i samotným obchodováním v burzovních aukcích účastníkům obchodování pomohou makléři.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy