Novela zákona o prevenci závažných havárií

Novela mění způsob podávání hlášení o závažných haváriích a pravidla zveřejňování informací o schválené bezpečnostní dokumentaci.

Novela zákona o prevenci závažných havárií 59/2009 byla zveřejněna ve sbírce zákonů 31.prosince 2009 pod číslem 488/2009 a nabývá účinnosti 1.března 2010.

Tato novela upravuje hlavně způsob poskytování informací o vzniku a dopadech závažné havárie. Doposud měl provozovatel v případě závažné havárie definované přílohou č. 3 zákona povinnost vypracovat písemné hlášení a konečnou písemnou zprávu o havárii. Nyní platí tato povinnost pro jakoukoliv havárii neboť příloha č. 3 změnila svůj účel a nedefinuje již závažnou havárii, ale havárii, kterou je nutné oznamovat Evropské Komisi. Oznamováním havárií Evropské Komisi je pověřeno Ministerstvo životního prostředí.

Krajský úřad má povinnosti zpřístupnit veřejnosti konečnou písemnou zprávu o vzniku a dopadech závažné havárie a rovněž schválený bezpečnostní program, bezpečnostní zprávu, vnější havarijní plán a dále aktualizace těchto dokumentů.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy