Novela Zákoníku práce

Novela Zákoníku práce byla uveřejněna ve sbírce zákonů pod číslem 362/2007 Sb.s účinností od 1.1.2008. Jedná se o „technickou“ novelu, jejímž cílem bylo zejména odstranit legislativně technické nepřesnosti a neprovázanost s dalšími zákony. Novela tedy přináší jen několik faktických změn, které se týkají pracovní doby, přestávek, odpočinku a práce přes čas, dále pak odstupného, zkušební doby, příplatků za práci v noci, v sobotu a v neděli, odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a diskriminace.

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se touto novelou vrací zákoník práce k původnímu termínu „závodní preventivní péče“.

Zdroj: sněmovní tisk 288/0.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy