Revoluce v přístupu k Českým technickým normám

Nová podoba zákona o technických požadavcích na výrobky 22/1997 radikálně změní dostupnost norem.

Připravovaná novela zákona 22/1997 o technických požadavcích na výrobky

Nová podoba zákona o technických požadavcích úspěšně prošla schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně a nyní se očekává její schválení Senátem. V platnost by měla vstoupit začátkem příštího roku.

Novela převádí povinnost tvorby a vydávání norem z Českého normalizačního institutu - ČNI (www.cni.cz), který má být zrušen ke konci roku, na Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (www.unmz.cz). Prováděcí vyhláška navíc nově přímo určuje sazby za přístup k Českým technickým normám, které byly doposud určovány ČNI, a klade důraz na elektronický způsob přístupu k normám pomocí internetové aplikace „ČSN on-line". Za roční paušální poplatek 3 500 Kč (vč. DPH) bude možné například získat přístupová práva ke všem technickým normám včetně možnosti jejich tisku bez omezení počtu stran. Toto opatření velice usnadní aktualizaci norem, nahlížení do souvisejících citovaných dokumentů a samozřejmě zvýší dostupnost technických norem ze strany odborné veřejnosti.

Podnikatelé díky této změně ušetří průměrně 50% nákladů (v závislosti na počtu norem a frekvenci jejich aktualizace) za České technické normy v případě využití elektronického přístupu, v celkovém měřítku se úspora podnikatelské sféry v příštím roce odhaduje na částku kolem 50 milionů korun. Další pokles nákladů bude spojen se zmíněnou transformací ČNI.

 

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy