Vyhláška v přepravě odpadů

S účinnosti od 1.1.2008 vyšla dne 13.10.2008 nová vyhláška o přepravě odpadů 374/2008 Sb.

K provedení §24 zákona odpadech vydalo Ministerstvo životního prostředí s účinností od 1.1.2008 novou vyhlášku 374/2008 Sb. o přepravě odpadů.

Tato vyhláška v návaznosti na přímo použitelné Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 1013/2006/ES o přepravě odpadů upravuje rozsah doplňkových informací a dokumentace, které jsou pro přepravu odpadů vyžadovány příslušnými úřady v České republice. Přitom se pro jednotlivé typy přepravy (z nebo do České republiky) a druhy odpadů (uvedené nebo neuvedené na zeleném seznamu) odkazuje na příslušné body části 3 přílohy II Nařízení 1013/2006/ES. Zelený seznam odpadů je uveden v příloze III Nařízení 1013/2006/ES.

Dále stanovuje povinnost označit vozidlo převážející odpad reflexními tabulkami a přímo určuje vzhled těchto tabulek. Označení se nevztahuje na vozidla kategorie M1 (nejvýše osm míst k přepravě osob nebo víceúčelová vozidla) a N1 (do 3,5 tuny).

Vyhláška 374/2008 Sb. dále mění vyhlášku 381/2001 Sb. (katalog odpadů) – ruší §5 „Podrobnosti o náležitostech oznámení o přeshraničním pohybu odpadu“ a přílohu 3 „Podrobnosti o dokladech doprovázejících přeshranční přepravu odpad“.
Tato problematika je regulována přímo Nařízením EU 1013/2006/ES.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy