Hodnocení pracovních rizik

Podle Zákoníku práce je každý zaměstnavatel povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstraňování. Hodnocení, odstraňování a řízení rizik je rovněž klíčovým elementem efektivního systému řízení bezpečnosti práce (BOZP).

Důkladně provedené hodnocení rizik je účinným nástrojem prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání. Rozhodování založené na hodnocení rizik je nejefektivnějším přístupem k zajištění adekvátní ochrany zdraví zaměstnanců při účelně vynaložených prostředcích.

Hodnocení rizik lze v zásadě rozdělit do tří hlavních fází

  • Identifikace nebezpečí
  • Vyhodnocení rizika (na základě expozice danému nebezpečí, pravděpodobnosti vzniku nežádoucí situace a potenciální závažnosti následků)
  • Stanovení opatření k odstranění, snížení nebo řízení rizika.

ENACON nabízí komplexní vyhodnocení rizik kvalifikovanými a zkušenými experty včetně jeho pravidelné aktualizace a poskytuje v této oblasti metodickou podporu a školení pro podniky.

Pro podporu procesu hodnocení rizik a k vytvoření a správě databázi rizik jsme vyvinuli víceuživatelskou aplikaci RIZIKA.

Hodnocení pracovních rizik - reference

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy