O společnosti»Ekologie»Ekologický audit

Ekologický audit

Cílem ekologického auditu je posoudit stav lokality z pohledu souladu s relevantními požadavky environmentální legislativy a vyhodnotit možné dopady na životní prostředí a s tím související rizika.

ENACON má zkušenosti s prováděním ekologických předkupních auditů (Due Diligence) a  auditů souladu s právními požadavky (Compliance) a  ekologických auditů (Environmental Site Assessment) v České republice a na Slovensku zahrnujících průmyslové podniky, administrativní budovy, komerční centra, rozvojová území a připravované průmyslové zóny (greenfield), jakož i opuštěné průmyslové areály (brownfield).

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy