O společnosti»Ekologie»Ekologický audit»Ekologický audit (Environmental Site Assessment)

Ekologický audit (Environmental Site Assessment)

Účelem ekologického auditu (EA) je v prvé řadě identifikovat známé a potenciální environmentální závazky související s danou lokalitou pro účely předkupního auditu prováděného při prodeji nemovitosti. Tyto závazky mohou vyplývat z historických i současných aktivit na dané lokalitě, v jejichž důsledku došlo ke znečištění horninového prostředí, jako je např. nakládání s nebezpečnými látkami nebo odpady. Závazky však mohou vyplývat i z nedodržování požadavků současné environmentální legislativy a potřeby přijmout nápravná opatření k dosažení souladu.

Fáze I EA ekologického auditu je informativní studií, jejíž součástí je návštěva dané lokality a přezkoumání a vyhodnocení dostupných informací a zdrojů dat s cílem definovat potenciální rizika a navrhnout další průzkumné práce a studie.

Následně je realizována Fáze II EA, jejímž úkolem je průzkumem ověřit případnou kontaminaci horninového prostředí a navrhnout odpovídající sanační zásah.

Dalším krokem může být Fáze III, která již řeší zjištěnou kontaminaci provedením analýzy rizika, sanací znečištěných zemin a podzemních vod nebo monitoringem stavu životního prostředí.

Společnost ENACON zajišťuje komplexní ekologické posouzení dle specifických potřeb a záměrů klientů.

Ekologické audity - reference

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy