O společnosti»Ekologie»Ekologický audit»Ekologický předkupní audit (Due Diligence)

Ekologický předkupní audit (Due Diligence)

Současná komplexní environmentální legislativa může při koupi nebo prodeji podniků a nemovitostí nebo změnách majetkových podílů a jiných obchodních transakcích přinášet významné ekologické závazky pro kupujícího i prodávajícího, jakož i pro banky a jiné zúčastněné strany.

Cílem ekologického předkupního auditu je posoudit převáděnou nemovitost a identifikovat a vyhodnotit skutečná i potenciální rizika spojená s jejím převzetím a z nich vyplývající závazky. Předkupní audit poskytuje klientovi důležitá data pro další rozhodovací proces a pro včasné ošetření rizik v rámci transakce. Prvním krokem ekologického předkupního auditu je Fáze I ekologického auditu, v případě potřeby následovaná Fází II EA.

ENACON provádí ekologické předkupní audity jednotlivých lokalit, průmyslových podniků nebo administrativních budov a rovněž participuje na velkých mezinárodních transakcích, které se týkají lokalit v České republice a na Slovensku. V rámci ekologického předkupního auditu poskytuje ENACON dle požadavků klienta rovněž vyhodnocení souladu s právními požadavky s případným návrhem řešení neshodných situací po ukončení transakce. ENACON disponuje odborníky, kteří provádějí kombinované předkupní audity ekologické a bezpečnosti práce.

Předkupní ekologické audity - reference

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy