O společnosti»Ekologie»Kontaminace

Znečištění horninového prostředí

Za posledních více než 100 let průmyslového rozvoje došlo na řadě míst ke znečištění horninového prostředí a ke vzniku starých ekologických zátěží přetrvávajících do současnosti. Jen nepatrný nebo vůbec žádný zájem o negativní dopad průmyslových aktivit na životní prostředí způsobil, že zeminy a podzemní vody byly v důsledku nevhodného nakládání se závadnými látkami kontaminovány. Stalo se tak například v důsledku nedostatečného zajištění používaných chemických látek a jejich havarijním únikům nebo nevhodným praktikám při odstraňování nebezpečných odpadů. Ke starým ekologickým zátěžím však mohou přisívat i nevhodné činnosti a nedostatečně zajištěné kontaminační zdroje současných průmyslových závodů.

Horninové prostředí považujeme za kontaminované závadnými látkami, pokud tato kontaminace ohrožuje zdraví lidí nebo životního prostředí. Avšak i v případě, že tato rizika nejsou hodnocena jako bezprostřední a nepřijatelná, může kontaminace horninového prostředí představovat omezení pro využití území. Pro jejich majitele, prodávající nebo investory to pak může znamenat zvýšené finanční náklady při uskutečnění jejich záměru s dotčenými pozemky.

ENACON pomáhá svým klientům řešit problematiku znečištění horninového prostředí a nabízí širokou škálu služeb v této oblasti, včetně ekologických auditů, průzkumů znečištění, analýzy rizik, sanace horninového prostředímonitoringu podzemních vod.

Znečištění zemin a podzemní vody - reference

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy