Analýza rizik

Cílem analýzy rizik je popis a hodnocení existujících a potenciálních rizik pro lidské zdraví a ekosystém souvisejících s kontaminací horninového prostředí a návrh přijatelné míry residuálního znečištění (tzv. sanačních limitů). Analýza rizik může rovněž zahrnovat i koncepční návrh sanačního opatření vedoucího k požadovanému snížení rizik.

ENACON provádí analýzy rizik v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí ČR, který vešel v platnost 9. září 2005. ENACON má rovněž zkušenosti s prováděním analýz rizik podle metodik U.S. EPA.

Analýza rizik - reference

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy