O společnosti»Ekologie»Kontaminace»Monitoring podzemních vod

Monitoring podzemních vod

ENACON provádí sanační a postsanační monitoring s cílem kontroly a optimalizace sanačních systémů nebo pro hodnocení dosažitelnosti cílových limitů. V případě, že nápravné opatření není urgentní, je prováděn monitoring přirozené atenuace – metoda, která sleduje a hodnotí přirozené samočistící procesy ve zvodněném prostředí.

ENACON rovněž provádí dlouhodobý monitoring podzemních vod v oblastech se známou kontaminací podloží, v okolí skládek a odkališť.

Monitoring podzemních vod - reference

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy