Výzkum

ENACON se účastní výzkumu, vývoje a testování nových sanačních technologií v laboratorním nebo pilotním měřítku a v některých případech také v reálných provozních aplikacích.

ENACON úspěšně odzkoušel, ověřil a/nebo vyvinul tyto sanační metody

  • sanační technologie Thermo-bio-rem spočívající v tepelně podporované in-situ anaerobní bioremediaci chlorovaných kontaminantů

  • sanační technologie Biofer-rem, která je založena na aplikaci mikročástic železa a snadno fermentujícího substrátu do znečištěného horninového prostředí

  • automatizovaný cirkulační systém pro dávkování a distribuci sanačních přípravků v horninovém prostředí

  • in-situ technologie Nano-Bio-Rem kombinující abiotickou a biologicky zprostředkovanou redukci Cr(VI)

  • in-situ biologická reduktivní dehalogenace

  • sanační metody využívající kovové železo pro sanaci chlorovaných uhlovodíků

  • in-situ chemická redukce pro sanaci podzemní vody kontaminované hexavalentním chrómem

  • propustné reaktivní bariéry pro kontejnment podzemních vod znečištěných směsí organických látek

Výzkumné projekty - reference

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy