O společnosti»Lidé»Hana Kosinová

Hana Kosinová

Pozice: Konzultant
Telefon: +420 241 405 627
 

Praxe

Téměř 15 let praxe v oboru sanační geologie a průzkumech horninového prostředí, junior konzultant v oblasti ekologických auditů

 

Osvědčení

Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů HP 1 až HP 3, HP 12, HP 14, HP 15 dle nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 (2021)

Osvědčení MŽP o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech hydrogeologie a geologické práce – sanace (2014)

Zaměření

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy