Audity souladu s právními požadavky ŽP a BOZP (EHS Compliance audit)

Audity souladu pro společnost Johns Manville v Trnavě

Pro společnost Johns Manville v Trnavě provádí ENACON opakované audity souladu s legislativou v oblasti životního prostředí a bezpečnost práce. Johns Manville je přední výrobce skelných vláken pro různá průmyslová odvětví.

Ekologické a BOZP audity v závodech nadnárodního výrobce automobilových dílů

Ve spolupráci s mezinárodní konzultantskou společností Ramboll Environ (dříve ENVIRON) se podílíme na pravidelných ekologických a BOZP auditech českých a slovenských závodů jednoho z největších světových výrobců automobilových součástek. V rámci těchto auditů je posuzován soulad s právními požadavky i dodržování korporátních požadavků a směrnic. Dále se podílíme na tvorbě českých a slovenských verzí auditových dotazníků a podpůrných nástrojů a dokumentace pro řízení oblasti životního prostředí a BOZP.

Ekologické audity a audity bezpečnosti práce pro globální technologickou společnost

Ve spolupráci s mezinárodní konzultační společností Ramboll Environ (dříve ENVIRON) se firma ENACON podílí na ekologických a BOZP auditech souladu s právními požadavky českých a slovenských závodů celosvětově významné technologické společnosti. Doposud jsme se účastnili např. ekologické a BOZP auditů výrobního závodu v Kolíně, ekologického auditu závodu v Olomouci, Strakonicích, Mikulově a Volyni či opakovaného ekologického auditu rozsáhlého průmyslového komplexu v Novém Meste nad Váhom na Slovensku.

Auditový program společnosti TRW

Společnost TRW Automotive, nadnárodní výrobce automobilových součástí s 200 výrobními závody ve světě, má zaveden komplexní auditový program pro životní prostředí (ŽP) a bezpečnost práce (BOZP). Cílem tohoto programu je snížit rizika a závazky v oblasti ŽP a BOZP, dosáhnout trvalého souladu se všemi relevantními právními požadavky a identifikovat a sdílet možnosti dalšího zlepšování. Auditový program byl vytvořen ve spolupráci s přední světovou konzultační společností ERM.

ENACON již od roku 2002 pravidelně audituje všech sedm závodů TRW České republice a od roku 2008 též dva nové závody TRW na Slovensku. Do 2011 byly audity společnosti TRW celosvětově zastřešovány nadnárodní konzultantskou společnosti ERM. Od roku 2012 auditový program vede nadnárodní společností Arcadis.

Audit životního prostředí a BOZP výrobce gumárenských sazí

Naši auditoři se jako členové auditového teamu pravidelně podílí na komplexních korporátních auditech souladu s právními požadavky v oblasti životního prostředí a BOZP závod CABOT CS ve Valašském Meziříčí. Pro společnosti CABOT jsme též zpracovali a vždy před auditem aktualizujeme podrobné auditové dotazníky pokrývající celý rozsah legislativy ŽP a BOZP.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy