Ekologické audity (fáze I a II, Due Diligence)

Předkupní audity průmyslových podniků v České Republice a na Slovensku

Každý rok se společnosti ENACON podílí na řadě předkupních auditů výrobních závodů a komerčních zařízení v České republice i na Slovensku. V posledních letech se jednalo např. o výrobce různých automobilových dílů, výrobu průmyslové prádelenské techniky, forem pro vstřikolisy, jehel a špendlíků, výrobce léčiv a vakcín, závody na zpracování hliníku a grafitu, výrobu krmiv pro domácí zvířata, čokoládovny, vápencové lomy a cementárny, areál výkupu a zpracování kovového šrotu a další výrobní závody. Z nevýrobního segmentu lze uvést např. servisní a prodejní síť kamionů v Čechách a na Slovensku, portfolio nájemních bytů, skladové a logistické areály, obchodní centra, portfolio čerpacích stanic či síť zařízení na zpracování a likvidaci odpadu.

Předkupní audit portfolia přední české potravinářské společnosti

Ve spolupráci s nadnárodní konzultační společnosti ERM jsme se podíleli na předkupním ekologickém auditu přední české potravinářské společnosti zabývající se výrobou chlazených a konzervovaných potravin. Zadavatelem auditu byla jako potenciální kupec významná norská potravinářská společnost. Audit zahrnoval 8 výrobních lokalit a kromě ekologického hodnocení obsahoval i základní posouzení úrovně bezpečnosti práce a pracovních podmínek zaměstnanců.

Předkupní audit a průzkum znečištění areálu slévárny v Čáslavi

Společnost ENACON se podílela na ekologickém předkupním auditu slévárny hliníku Čáslavi. Audit byl proveden ve spolupráci se švédskou konzultační firmou Askengren & Co. Areál závodu současné slévárny byl postaven kolem roku 1960 jako opravna nákladních vozů a autobusů. Vzhledem k dlouhé historii a typu činností byl na základě fáze I ekologického auditu navržen průzkum znečištěním, který realizovala společnost ENACON již přímo pro zájemce o koupi závodu, italského výrobce motorových dílů.

Předkupní ekologický a BOZP audit závodu na výrobu titanové běloby

Naše společnost se jako dodavatel ERM podílela na komplexním předkupním auditu významného výrobce anorganických pigmentů a titanové běloby. Součástí auditu bylo vyhodnocení potenciálních environmentálních závazků společnosti a možného znečištění horninového prostředí, a rovněž posouzení souladu s  právními požadavky v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

Předkupní audit části areálu bývalé hliníkárny

V roce 2014 provedl ENACON ve spolupráci se společností ENVIRON komplexní audit fáze I a II území divize dopravy bývalého závodu na výrobu hliníku v Žiaru nad Hronom na Slovensku.

Předkupní audity pozemků určených pro výstavbu průmyslových, logistických, komerčních i residenčních areálů

ENACON zajišťuje rovněž komplexní audity nezastavěných pozemků / greenfieldů pro účely výstavby. Po zjišťovací a rešeršní fázi I následuje podle zjištěných skutečností i průzkum možné kontaminace (fáze II) zahrnující vrtné, vzorkovací a laboratorní práce, který je z důvodu komplexního posouzení pozemků a efektivity prováděných prací dále kombinován s průzkumy inženýrsko-geologickým a radonovým.

V roce 2008 jsme navázali úspěšnou spolupráci s českou pobočkou společnosti Panattoni Europe a od té doby jsme pro tuto významnou developerskou společnost zajistili přibližně dvacet ekologických auditů především pro výstavbu logistických, z nichž u pěti bezprostředně navazovaly i průzkumné práce fáze II. Za všechny lze jmenovat posouzení lokality pro výstavbu distribučního centra společnosti Amazon v Dobrovízi u Prahy a následně i ekologický audit distribučního centra před jeho uvedením do provozu.

Ekologické audity fáze I a II pro výstavbu residenčních resortů jsme prováděli pro developerskou skupinu Lighthouse Group, pro výstavbu průmyslových areálů např. pro společnosti CBRE a CTP.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy