Legislativní podpora/školení

Podpora v oblasti bezpečnosti práce společnosti Gilead

Společnosti Gilead Sciences s.r.o. poskytuje ENACON podporu při plnění legislativních a korporátních požadavků v oblasti bezpečnosti práce. Gilead Sciences s.r.o. je pobočkou nadnárodní biofarmaceutické společnosti a v České republice a na Slovensku zajišťuje distribuci léčiv. Pro Gilead zpracováváme požadovanou dokumentaci, včetně příručky BOZP, hodnocení rizik, plánů školení a ergonomického programu, zajišťujeme požadovaná školení BOZP a revize technických zařízení a poskytujeme konzultace dle aktuálních potřeb.

Školení v GE Health care

Pro společnost GE Medical Systems, která se zbývá distribucí a servisem zdravotnických zařízení, zajišťuje ENACON školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí podle ADR.

Prezentace nových právních předpisů společnosti TRW Automotive

Již od roku 2004 se ENACON účastní pravidelných setkání ekologů a bezpečnostních techniků ze závodů TRW v České republice na Slovensku, kde prezentuje novinky v legislativě ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Pro řadu závodů TRW v České republice spravujeme registry právních požadavků.

REACH a CLP

Zejména distributorům, dovozcům a výrobcům chemických látek a směsí pomáhá ENACON porozumět problematice Evropských Nařízení v oblasti nakládání s chemickými látkami. Typickými příklady spolupráce je tvorba či překlad bezpečnostních listů, provedení klasifikace nebezpečných vlastností a návrh označení nebezpečných chemických látek a směsí. Následným uživatelům poradíme, jak nastavit procesy ve společnosti tak, aby odpovídaly současné chemické legislativě. Bezpečnostní listy jsme zpracovali nebo přeložili např. pro společnosti Amtest –TM (dodávky přesné měřicí techniky), Groupe SEB ČR (dodavatel drobných domácích spotřebičů) nebo Agrinova Consulting (dodavatel hnojiv a prostředků na ochranu rostlin).

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy