Průzkumy znečištění zemin a podzemní vody

Bývalý závod těžkého strojírenství v Temešváru v Rumunsku

V bývalém strojírenském areálu v Temešváru jsme pro TRW Automotive provedli průzkum znečištění horninového prostředí. Průzkum byl požadován v souvislosti s rozšířením stávajícího závodu TRW v rámci průmyslového areálu a potřebou definovat stav horninou prostředí před zahájením vlastní výrobní činnosti. Na základě průzkumu byla doporučena limitovaná sanace – odtěžení kontaminovaných zemin a jejich likvidace na biodegradační ploše mimo závod.

Průzkum znečištění bývalého skladu mazutu v Bulharsku

Průzkum byl proveden v roce 2014 ve spolupráci s rumunským dodavatelem inženýrsko-geologického průzkumu a zahrnoval průzkum znečištění zemin i podzemních vod v okolí nadzemních tanků na mazut dříve využívaných k vytápění a produkci páry pro celulózku ve Sviščově v severním Bulharsku.

Průzkumy znečištění při změně podmínek integrovaného povolení (IPPC)

V letech 2012 a 2014 jsme realizovali průzkumy znečištění horninového prostředí pro naplnění požadavků příslušné legislativy a podmínek integrovaného povolení v souvislosti s ukončením výrobních aktivit společnosti TRW v Horních Počernicích (výroba volantů) a společnosti Ingersoll Rand v Kolíně (výroba klimatizací a chladících jednotek). Průzkumy zahrnovaly komplexní posouzení znečištění zemin, půdního vzduchu a podzemních vod pro stanovení podmínek odchodu těchto společností z výrobních areálů.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy