Revitalizace brownfieldů

Opuštěná kasárna

Ve spolupráci s nadnárodní konzultantskou firmou Ramboll Environ (dříve ENVIRON) jsme realizovali průzkum znečištění podzemní vody v bývalých kasárnách v Janovicích. V areálu kasáren byla plánovaná výstavba závodu na výrobu automobilových dílů. Na základě auditu a provedených průzkumných prací nebyly doporučeny vzhledem na plánované využití žádné sanační zásahy.

Bývalý areál Tesla ve Vršovicích

Pro developerskou společnost ICKM Real Estate s.r.o. jsme ve spolupráci s mezinárodní konzultantskou firmou ENSR provedli průzkum znečištění zemin a horninového prostředí a rizikovou analýzu v areálu bývalého závodu Tesla ve Vršovicích v Praze. Na místě bývalého závodu byla plánována výstavba obytných domů. Na základě rizikové analýzy a vzhledem k plánovanému využití lokality byla doporučena omezená sanace zemin.

Předkupní audit fáze I a fáze II (průzkum znečištění) závodu na shromažďování a zpracování kovového šrotu

V roce 2015 jsme pro významnou developerskou společnost provedli obě fáze ekologického předkupního auditu areálu sběrny kovošrotu v Praze zahrnující komplexní posouzení historických i současných činností a jejich dopadu na životní prostředí včetně ověření kontaminace podloží a stavebních konstrukcí.

Předkupní audit fáze I a fáze II areálu bývalých kasáren v Zákupech

V letech 2014 -2015 jsme byli pro společnost IAC Group dodavatelem komplexního posouzení území bývalých kasáren československé a poté sovětské armády v Zákupech, na kterém IAC nyní rozšiřuje svůj výrobní závod. Posouzení zahrnovalo fázi I a rozsáhlý průzkum znečištění, jehož součástí byly z důvodu bývalého vojenského využití lokality i geofyzikální měření – identifikace možné nevybuchlé munice.

Předkupní audit fáze I a fáze II bývalé cihelny

V roce 2010 jsme realizovali komplexní předkupní audit včetně fáze II rozsáhlého areálu bývalé cihelny v Devínské Nové Vsi na Slovensku. Projekt byl realizován pro nadnárodní developerskou společnost, jejímž záměrem bylo na území bývalé cihelny vystavět komerční zónu.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy