Sanační projekty

Sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky na lokalitě OZT Toužim

V konsorciu firem ENVI-AQUA, DEKONTA a ENACON provádíme sanaci podzemních vod znečištěných chlorovanými uhlovodíky metodami řízené in-situ chemické oxidace (technologie RISCO) a řízené biologické reduktivní dechlorace.

Sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky na lokalitě NAREX Ždánice

Pro hlavního dodavatele sanačních prací – společnost ENVI-AQUA s.r.o., provádíme sanaci ohniska znečištění chlorovanými uhlovodíky metodou řízené biologické reduktivní dechlorace s využitím syrovátky jako fermentujícího substrátu.

Supervize a expertní podpora sanačních projektů v Evropě

Pro nadnárodního výrobce automobilových komponent provádíme supervizi a expertní podporu při řešení starých ekologických zátěží v jejich výrobních areálech ve Francii, Velké Británii a Itálii.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy