Systémy řízení

Interní audity systému řízení ve společnosti Mahle Behr

Ve dvou závodech společnosti Mahle Behr (dříve Behr) v Ostravě a v Mnichově Hradišti, které mají certifikovaný systém řízení životního prostředí a BOZP podle norem ISO 14001 resp. OHSAS 18001, jsme v letech 2007-2014 provedli opakované audity souladu s právními požadavky v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce a interní audity systémů řízení dle příslušných norem.

Konzultace v TRW Carr

Společnost ENACON již přes deset let spolupracuje s významným dodavatelem komponent pro automobilový průmysl - společností TRW-Carr s.r.o., která v České republice provozuje dva závody a to v Řepově a ve Staré Boleslavi. Spolupráce zahrnuje provádění interních auditů souladu s legislativou a auditů systému řízení dle normy ISO 14001, zpracování žádostí o environmentální povolení, zpracování a úprava dokumentace, podávání ročních hlášení, a další podporu v řešení každodenních otázek podnikové ekologie a bezpečnosti práce.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy