O společnosti»Software & zpracování dat

Software & zpracování dat

ENACON vyvinul vlastní aplikaci RIZIKA na podporu procesu hodnocení a řízení pracovních rizik vyplývající z požadavku Zákoníku práce. Tento software umožňuje uživateli efektivně spravovat databázi pracovních rizik, včetně třídění, výběru dle zadaných parametrů, přehodnocování a archivace. V návaznosti na standard OHSAS lze program využít i k zadání a sledování nápravných opatření.

K systematickému přístupu v zajištění trvalého souladu s legislativou ENACON nabízí softwarové řešení správy legislativních požadavků a jejich plnění formou editovatelné databáze SIS zahrnující české i evropské předpisy v oblasti HSE a z nich vyplývajících povinnosti.

Dalším produktem naší společnosti je Software Toolbox Sanace, jehož pomocí lze hodnotit a interpretovat výsledky průzkumu znečištění horninového prostředí a vybrat nejvhodnější metodu sanace daného území.

V oblasti zpracování a vizualizace dat poskytuje ENACON širokou škálu služeb zahrnující sběr dat, jejich analýzu, zpracování a vizualizaci včetně návrhů, vytvoření a správy projektů geografických informačních systémů (GIS).

Software a zpracování dat - reference

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy