O společnosti»Software & zpracování dat

Software & zpracování dat

ENACON vyvinul vlastní aplikaci RIZIKA na podporu procesu hodnocení a řízení pracovních rizik vyplývající z požadavku Zákoníku práce. Tento software umožňuje uživateli efektivně spravovat databázi pracovních rizik, včetně třídění, výběru dle zadaných parametrů, přehodnocování a archivace. V návaznosti na standard OHSAS lze program využít i k zadání a sledování nápravných opatření.

Pro podporu při zavádění a správě systému environmentálního řízení, např. dle normy ISO 14001, nabízíme aplikaci EMSoftware. Pomocí tohoto programu je možné vytvořit a udržovat databázi environmentálních aspektů, definovat a sledovat plnění environmentálních cílů a programů a tyto provázat s registrem právních a jiných požadavků.

Dalším produktem naší společnosti je Software Toolbox Sanace, jehož pomocí lze hodnotit a interpretovat výsledky průzkumu znečištění horninového prostředí a vybrat nejvhodnější metodu sanace daného území.

V oblasti zpracování a vizualizace dat poskytuje ENACON širokou škálu služeb zahrnující sběr dat, jejich analýzu, zpracování a vizualizaci včetně návrhů, vytvoření a správy projektů geografických informačních systémů (GIS).

Software a zpracování dat - reference

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy