Program EMSoftware

Klíčovým prvkem dobře fungujícího EMS je přehlednost dokumentace a záznamů a snadná dosažitelnost potřebných informací na odpovídajících úrovních řízení od vedení firmy a manažera EMS až po mistry či vedoucí směny.

Základním požadavkem normy ISO 14001 (řídící norma pro environmentální systémy managementu) je identifikace a hodnocení environmentálních aspektů. Od tohoto kroku, tj. vytvoření registru environmentálních aspektů se odvíjí celý systém zlepšování a řízení oblasti ochrany životního prostředí.

EMSoftware je víceuživatelskou aplikací určenou na podporu systému řízení životního prostředí podle normy ISO 14001, případně EMAS. Pomocí této aplikace lze identifikovat a hodnotit environmentální aspekty podle různě volených kritérií. Tato aplikace udržuje vazby aspekty – cíle pro zlepšování a programy k jejich plnění a aspekty – legislativní a jiné požadavky. Umožňuje napojení jednotlivých aspektů k souvisejícím dokumentům (ve formátu MS Word, MS Excel). Umožňuje rychlou orientaci v plnění stanovených cílů a opatření, včetně termínů a odpovědností jednotlivých pracovníků.

Aplikace EMSoftware tak nalezne uplatnění jak v průběhu vlastní implementace systému environmentálního managementu (EMS), tak i později jako podpůrný prostředek EMS již zavedeného.

DEMO (1,0 MB)   EMS DEMO

Brožura (0,3 MB)   EMS brožura

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy