Program RIZIKA

Hodnocení rizik spojených s výkonem práce zaměstnanců je podle Zákoníku práce povinen provádět každý zaměstnavatel. S cílem zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci je povinen tato rizika soustavně vyhledávat, zjišťovat jejich příčiny a zdroje, hodnotit je a na základě tohoto hodnocení přijímat opatření k jejich odstraňování.

Aplikace RIZIKA slouží k vytvoření a správě databáze identifikovaných rizik, jejich vyhodnocení podle zvolené metodiky a správě nápravných opatření včetně evidence přidělovaných osobních ochranných pracovních pomůcek.

Víceuživatelská aplikace RIZIKA tak může sloužit jako nástroj k efektivnímu vyhledávání a řízení pracovních rizik tak, jak to ukládá zákon.

DEMO (16,1 MB)   Rizika DEMO

Brožura (0,5 MB)   Rizika brožura

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy