Souhlas GDPR

Udělujete souhlas společnosti Enacon, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zpracovávala tyto osobní údaje:
jméno a příjmení
e-mail

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy