ENACON - ekologické konzultační služby

Kdo jsme

ENACON je česká konzultační firma poskytující služby v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

ENACON byl založen v roce 2001 pěti specialisty s dlouholetými zkušenostmi s auditováním v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce, s průzkumy znečištění, sanacemi horninového prostředí a se zaváděním systémů řízení dle norem ISO.

Co děláme

ENACON poskytuje služby klientům z nejrůznějších oborů soukromého sektoru, nejčastěji průmyslovým podnikům, developerským firmám, investorským skupinám či bankám, i státním institucím. Rovněž úzce spolupracujeme s nadnárodními konzultantskými společnostmi.

Kde působíme

ENACON působí zejména v České republice a na Slovensku. Ve spolupráci s partnerskými konzultantskými společnostmi zajišťuje ENACON své služby i v dalších státech střední a východní Evropy.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy