O společnosti»Aktuality

Aktuality

Novela nařízení vlády o ochraně před hlukem a vibracemi

S účinností od 30. července 2016 vyšla pod číslem 217/2016 Sb. novela nařízení vlády 272/2011 Sb.o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Důvodem novely jsou zejména změny v zákoně o ochraně veřejného zdraví platné od 1. prosince 2015

Celý článek

Vyšla aktualizovaná norma ČSN EN ISO 14001:2016

Na počátku února 2016 byla vydána aktualizovaná norma ČSN EN ISO 14001:2016 překladem originální anglické verze ISO 14001:2015, která vyšla již v září 2015. Nové požadavky mají již certifikované organizace implementovat do září 2018;. Organizace, které systém environmentálního managementu (EMS) podle ISO 14001 teprve zavádějí, musí splnit aktualizované požadavky dříve. Již od března 2017 se bude počáteční certifikace provádět pouze podle nových podmínek.  

Celý článek

Novela nařízení vlády k bezpečnosti práce na staveništích

S účinností od 1. května 2016 vyšla pod číslem 136/2016 Sb. novela nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení 592/2016 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. Novela tohoto nařízení navazuje na změny zákona 309/2016 Sb. novelou 88/2016.

Celý článek

Dvě nové vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství

S účinností od 1. dubna 2016 vyšly ve Sbírce zákonů dvě nové odpadářské vyhlášky. Konkrétně se jedná o vyhlášku 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů, která nahradila vyhlášku 381/2001 Sb., a o vyhlášku 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, která nahradila stejnojmennou vyhlášku 376/2001 Sb.

Celý článek

Nový zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Dne 31. března 2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod číslem 90/2016 Sb. zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Zákon reaguje na zavedení nového legislativního rámce pro uvádění výrobků na trh v rámci Evropské Unie. Zákon nabývá účinnosti 15. dubna 2016. V souvislosti s novou právní úpravou byl novelizován zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a některé další zákony.

Celý článek
<předchozí 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 35 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy