O společnosti»Aktuality

Aktuality

Dlouho očekávaná odpadová vyhláška

21. března 2016 vstoupila v platnost pod číslem 83/2016 Sb. novela vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Tato novela byla vydána v návaznosti na novelu 223/2015 Sb. zákona o odpadech ze září 2015 a ustanovuje pokyny k praktickému provádění zákonných povinností v oblasti odpadového hospodářství. Změny zákona i samotné vyhlášky se dotknou prakticky všech subjektů nakládajících s odpady.

Celý článek

Vypouštění odpadních vod do podzemních vod

Pod číslem 57/2016 Sb. vyšlo nové nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. S účinností od 1. března nahrazuje stávající nařízení vlády 416/2010 Sb.

Celý článek

Novela silničního zákona 2016

Novela zákona o silničním provozu 361/2000 Sb. vešla v účinnost 20. února 2016 pod číslem 48/2016. Od 1. ledna 2016 též platí nová vyhláška 294/2015 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. S novými předpisy se mění zařazení silnic pro motorová vozidla a některých silnic první třídy, zavádí se povinnost pro chodce nosit reflexní prvky, policisté mají znovu možnosti zadržet malý technický průkaz, řidiči mají nyní povinnosti očistit vůz od sněhu a námrazy, přibývají nové dopravní značky.

Celý článek

Novela nařízení vlády 361/2007 o ochraně zdraví při práci

Novela nařízení 361/2007 Sb. vyšla pod číslem 32/2016 Sb. s účinností od 29.1.2016. Novela upravuje podmínky nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami mladistvými žáky při přípravě na povolání.

Celý článek

Čištění, kontrola a revize spalinových cest od roku 2016

Práva a povinnosti v oblasti čištění, kontrol a revizí spalinových cest jsou s účinností od 1.1.2016 nově uvedeny v zákoně o požární ochraně 133/1985 Sb. a v novém prováděcím předpisu - vyhlášce 34/2016 Sb.

Celý článek
<předchozí 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 34 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy