O společnosti»Aktuality

Aktuality

Novela zákona o ovzduší 2016

Novela zákona o ovzduší 201/2012 Sb. vyšla pod číslem 369/2016 Sb. a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. Důvodem novely bylo naplnění mezinárodních závazků ohledně nízkoemisních zón, posílení vymahatelnosti stanovených povinností pro zdroje v domácnostech, úprava pravidel pro vyhlašování smogových situací a dále stanovení limitů pro látky obtěžující zápachem a úpravy ohledně provozu záložních zdrojů.

Celý článek

Novela zákona o požární ochraně

Novela zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně byla provedena zákonem 229/2016 Sb., kterým se mění zákon 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, s účinností od 1.8.2017. Novela kompletně upravuje předkládání posouzení požárního nebezpečí a dokumentace zdolávání požáru a dále také proces odsouhlasení obou těchto dokumentů. Podle důvodové zprávy povede tato úprava zákona k odbourání některých administrativních kroků, což proces urychlí a zlevní.

Celý článek

Novinky v ohlašování do IRZ a ISPOP

S účinnosti od 1.září 2016 vyšla ve Sbírce pod číslem 255/2016 Sb. novela zákona 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí.

Celý článek

Novela nařízení vlády o ochraně před hlukem a vibracemi

S účinností od 30. července 2016 vyšla pod číslem 217/2016 Sb. novela nařízení vlády 272/2011 Sb.o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Důvodem novely jsou zejména změny v zákoně o ochraně veřejného zdraví platné od 1. prosince 2015

Celý článek

Vyšla aktualizovaná norma ČSN EN ISO 14001:2016

Na počátku února 2016 byla vydána aktualizovaná norma ČSN EN ISO 14001:2016 překladem originální anglické verze ISO 14001:2015, která vyšla již v září 2015. Nové požadavky mají již certifikované organizace implementovat do září 2018;. Organizace, které systém environmentálního managementu (EMS) podle ISO 14001 teprve zavádějí, musí splnit aktualizované požadavky dříve. Již od března 2017 se bude počáteční certifikace provádět pouze podle nových podmínek.  

Celý článek
<předchozí 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 36 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy