O společnosti»Aktuality

Aktuality

Novela silničního zákona 2016

Novela zákona o silničním provozu 361/2000 Sb. vešla v účinnost 20. února 2016 pod číslem 48/2016. Od 1. ledna 2016 též platí nová vyhláška 294/2015 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. S novými předpisy se mění zařazení silnic pro motorová vozidla a některých silnic první třídy, zavádí se povinnost pro chodce nosit reflexní prvky, policisté mají znovu možnosti zadržet malý technický průkaz, řidiči mají nyní povinnosti očistit vůz od sněhu a námrazy, přibývají nové dopravní značky.

Celý článek

Novela nařízení vlády 361/2007 o ochraně zdraví při práci

Novela nařízení 361/2007 Sb. vyšla pod číslem 32/2016 Sb. s účinností od 29.1.2016. Novela upravuje podmínky nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami mladistvými žáky při přípravě na povolání.

Celý článek

Čištění, kontrola a revize spalinových cest od roku 2016

Práva a povinnosti v oblasti čištění, kontrol a revizí spalinových cest jsou s účinností od 1.1.2016 nově uvedeny v zákoně o požární ochraně 133/1985 Sb. a v novém prováděcím předpisu - vyhlášce 34/2016 Sb.

Celý článek

Nové nařízení vlády o limitech pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Dne 30.12.0015 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod číslem 401/2015 Sb. nové nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Nařízení je účinné od 1.1.2016 a ruší dosavadní nařízení vlády 61/2003

Celý článek

Novela vyhlášky 415/2012 o přípustné úrovni znečišťování

Dne 28.12.0015 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod číslem 406/2015 Sb. novela vyhlášky 415/2012 o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Novela nabývá účinnosti 1.1.2016.

Celý článek
<předchozí 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 34 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy