O společnosti»Aktuality

Aktuality

Novela vyhlášky o energetických specialistech

Novela vyhlášky 118/2013 Sb. o energetických specialistech byla uveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 234/2015 Sb. s účinností od 29. Září 2015. Novela byla přijata v souvislosti s nedávnou novelou zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

Celý článek

Novela zákona o odpadech 2015

S účinností od 1.10.2015 vyšla pod číslem 223/2015 Sb. novela zákona o odpadech 185/2001 Sb. Novela je zejména reakcí na řízení vedené s ČR ze strany Evropské Komise ohledně nesprávné transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/2008/ES o odpadech. Dochází též k transpozici evropských předpisů v oblasti nakládání s bateriemi a akumulátory a přepravy nebezpečných odpadů. Dále novela mění zákon 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností.

Celý článek

Označování nebezpečných odpadů

Novela zákona o odpadech, uveřejněná ve Sbírce pod číslem 223/2015 Sb. s účinností od 1. října 2015, upravuje nově označování nebezpečných odpadů v návaznosti na příslušnou evropskou legislativu. Ministerstvo životního prostřední nicméně ve svém Sdělení ze září 2015 doporučuje původcům odpadů a dalším dotčeným subjektům vyčkat s příslušnými změnami v označování nebezpečných odpadů na účinnost nové prováděcí vyhlášky a do té doby postupovat podle stávajícího znění zákona 185/2001 Sb. o odpadech.

Celý článek

Novela vyhlášky o bateriích a akumulátorech

Novela vyhlášky 170/2010 Sb. o bateriích a akumulátorechvyšla ve Sbírce pod číslem 212/2015. Navrhovanou vyhláškou je nahrazována příloha č. 3 vyhlášky, kde dochází k rozšíření údajů o bateriích a akumulátorech v roční zprávě o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru. Novela je účinná od 1.1.2016.

Celý článek

Novela vyhlášky o zařazování prací do kategorií

Dnem 1. října 2015 vejde pod číslem 181/2015 Sb. v účinnost novela vyhlášky 432/2003 Sb. o podmínkách zařazování prací do kategorií.

Celý článek
<předchozí 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 35 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy