O společnosti»Aktuality

Aktuality

Energetický audit podle novely zákona o hospodaření s energií 2015

Na březnové schůzi poslanci schválili ve třetím čtení návrh novely zákona o hospodaření s energií 406/2000 Sb. ve znění schváleném Senátem. Hlavním důvodem novely je implementace evropských směrnic o energetické účinnosti, jenž Evropská komise vyhodnotila jako nedostatečně implementované do právního řádu ČR. Návrh novely byl předán k posouzení Prezidentovi. Účinnosti se předpokládá od 1. července 2015.

Celý článek

Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Novela zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí vyšla ve Sbírce předpisů pod číslem 39/2015 Sb. Novela nabývá účinnosti dne 1. dubna 2015. Důvodem novely je dosažení souladu s právem EU, konkrétně se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (tzv. EIA směrnice).

Celý článek

Nové nařízení EU o fluorovaných skleníkových plynech

Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech bylo uveřejněno v Úředním věstníku dne 16. dubna 2014. Nařízení EU 517/2014 ruší a nahrazuje dosavadní nařízení 842/2006/ES a použije se od 1. ledna 2015. Nové nařízení 517/2014/EU zavádí několik zásadních novinek. Jedna z nich je stanovení povinností provozovatelů na základě množství chladiva uvedeného v tunách ekvivalentu CO2.

Celý článek

Aktualizace seznamu nemocí z povolání

Nařízením vlády 168/2014 Sb. se aktualizuje seznam nemocí z povolání uvedený v nařízení vlády 290/1995 Sb. (ve znění 114/2011 Sb.). Novela je účinná od 1. ledna 2015.

Celý článek

Novela vyhlášky o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

Novela vyhlášky 352/2005 o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady byla přijata pod číslem 200/2014 v návaznostina změnu zákona o odpadech 185/2001 (zákonem 184/2014). Novela je účinná od 1. října 2014.

Celý článek
<předchozí 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 34 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy