O společnosti»Aktuality

Aktuality

Novela zákona o odpadech – změny v nakládání s elektroodpadem

Novela zákona o odpadech byla uveřejněna dne 29. srpna 2014 pod číslem 184/2014 Sb. s účinností od 1. října 2014. Cílem návrhu zákona je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). 

Celý článek

Změny v hlášení pracovních úrazů

Novelou nařízení vlády 201/2010 uveřejněnou pod číslem 170/2014 dojde ke změnám v hlášení pracovních úrazů. Smyslem novely je zpřesnění stávajících podmínek pro zpracování statistických dat o pracovní úrazovosti a vytvoření nových podmínek pro evidenci pracovních úrazů podle požadavků nařízení Komise (EU) č. 349/2011. Novela je účinná od 1.ledna 2015.

Celý článek

Novela zákona o ovzduší přináší mj. možnost výměny emisních stropů

Novela zákona o ovzduší 201/2012 Sb. byla uveřejněna dne 21. května 2014 pod číslem 87/2014 Sb. Novelizační body se týkají možnosti výměny emisních stropů, kompenzačních opatření a odstranění některých nedostatků a nepřesností, které vyplynuly z aplikace zákona.

Celý článek

Novela vyhlášky 415/2012 o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování

Novela vyhlášky 415/2012 Sb. byla uveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 155/2014 Sb. dne 29. července 2014. Obsahuje nové definice paliv a úpravu emisních limitů pro cementářské pece zpracovávající odpad a úpravu přechodných ustanovení pro zařízení zpracovávající odpad a spalovací zdroje. Novela nabývá účinnosti 1. srpna 2014.

Celý článek

Novela vyhlášky 252/2004 o požadavcích na pitnou a teplou vodu

Novela vyhlášky 252/2004 Sb. byla uveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 83/2014 Sb. s účinností dnem 29. května 2014. Cílem novely je především uvedení vyhlášky do souladu s novelizovaným zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a odstranění dílčích nedostatků, které vyplynuly z aplikace vyhlášky v praxi.

Celý článek
<předchozí 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 34 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy