O společnosti»Aktuality

Aktuality

Nová vyhláška o pracích zakázaných ženám a mladistvým

S účinností od 1. září 2015 vyšla v červenci 2015 nová vyhláška 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích zakázaných těhotným a kojícím zaměstnankyním a zaměstnankyním po porodu, a o pracích a pracovištích zakázány mladistvým zaměstnancům.

Celý článek

Energetický audit a EMS podle novely zákona o hospodaření s energií

Novela zákona o hospodaření s energií vyšla ve Sbírce pod číslem 103/2015, s účinností od 1.července 2015. Novela přináší mimo jiné změny povinností v oblasti energetických auditů a hospodaření s energií.

Celý článek

Pravidla klasifikace nebezpečných vlastností odpadů podle CLP

Již v prosinci 2014 vyšlo Nařízení EU 1357/2014, které nahradilo Přílohu III Směrnice 2008/98/ES o odpadech, která obsahuje pravidla pro klasifikaci nebezpečných vlastností odpadu.

Celý článek

Energetický audit podle novely zákona o hospodaření s energií 2015

Na březnové schůzi poslanci schválili ve třetím čtení návrh novely zákona o hospodaření s energií 406/2000 Sb. ve znění schváleném Senátem. Hlavním důvodem novely je implementace evropských směrnic o energetické účinnosti, jenž Evropská komise vyhodnotila jako nedostatečně implementované do právního řádu ČR. Návrh novely byl předán k posouzení Prezidentovi. Účinnosti se předpokládá od 1. července 2015.

Celý článek

Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Novela zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí vyšla ve Sbírce předpisů pod číslem 39/2015 Sb. Novela nabývá účinnosti dne 1. dubna 2015. Důvodem novely je dosažení souladu s právem EU, konkrétně se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (tzv. EIA směrnice).

Celý článek
<předchozí 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 35 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy