O společnosti»Aktuality

Aktuality

Novela vyhlášky o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu

Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška 66/2014 Sb., která mění vyhlášku 450/2005 Sb., kterou se provádí zákon č. 254/2001 Sb., o vodách. Účinnost vyhlášky je od 1. září 2014.

Celý článek

Novela zákona o obalech - nové recyklační cíle a upřesnění pojmu obal

Novela zákona o obalech 447/2001 Sb. byla uveřejněna pod číslem 62/2014 Sb. s účinností od 7. dubna 2014. Jedná se o technickou novelou, která pouze zakotvuje již docílené míry recyklace a celkového využití odpadů z obalů pro období po 31.12.2012 a dále upřesňuje názorné příklady výrobků.

Celý článek

Novela chemického zákona a změna zákona o vodách a o prevenci závažných havárií

Pod zákonem 61/2014 Sb. se skrývá novela hned tří různých zákonů (zákona 350/2011 Sb., o chemických látkách, zákona 59/2006 Sb., o prevenci závažných průmyslových haváriích a zákona 254/2001 Sb., o vodách). Účinnost zákona je od 7. dubna 2014 s výjimkou některých ustanovení, která nabývají účinnost 1. července 2014

Celý článek

Povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace po předčištění již není třeba

Novelou 275/2013 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích byla od 1.1.2014 zrušena povinnost mít platné povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, které pro splnění limitů znečištění daných kanalizačním řádem vyžadovaly předčištění (§18, odst. 3). Podmínky k vypouštění odpadních vod jsou tedy u nově zřizovaných přípojek dány pouze smlouvou uzavřenou s provozovatelem kanalizace a příslušným kanalizačním řádem.

Celý článek

Novela vyhlášky 383/2001 Sb. o nakládání s odpady

Dnem 1. dubna 2014 vejde v účinnost novela vyhlášky 383/2001 Sb. o nakládání s odpady. Novela byla uveřejněna ve Sbírce zákonů dne 13. března 2014 pod číslem 35/2014.

Celý článek
<předchozí 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 34 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy