O společnosti»Aktuality

Aktuality

Nové nařízení EU o fluorovaných skleníkových plynech

Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech bylo uveřejněno v Úředním věstníku dne 16. dubna 2014. Nařízení EU 517/2014 ruší a nahrazuje dosavadní nařízení 842/2006/ES a použije se od 1. ledna 2015. Nové nařízení 517/2014/EU zavádí několik zásadních novinek. Jedna z nich je stanovení povinností provozovatelů na základě množství chladiva uvedeného v tunách ekvivalentu CO2.

Celý článek

Aktualizace seznamu nemocí z povolání

Nařízením vlády 168/2014 Sb. se aktualizuje seznam nemocí z povolání uvedený v nařízení vlády 290/1995 Sb. (ve znění 114/2011 Sb.). Novela je účinná od 1. ledna 2015.

Celý článek

Novela vyhlášky o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

Novela vyhlášky 352/2005 o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady byla přijata pod číslem 200/2014 v návaznostina změnu zákona o odpadech 185/2001 (zákonem 184/2014). Novela je účinná od 1. října 2014.

Celý článek

Novela zákona o odpadech – změny v nakládání s elektroodpadem

Novela zákona o odpadech byla uveřejněna dne 29. srpna 2014 pod číslem 184/2014 Sb. s účinností od 1. října 2014. Cílem návrhu zákona je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). 

Celý článek

Změny v hlášení pracovních úrazů

Novelou nařízení vlády 201/2010 uveřejněnou pod číslem 170/2014 dojde ke změnám v hlášení pracovních úrazů. Smyslem novely je zpřesnění stávajících podmínek pro zpracování statistických dat o pracovní úrazovosti a vytvoření nových podmínek pro evidenci pracovních úrazů podle požadavků nařízení Komise (EU) č. 349/2011. Novela je účinná od 1.ledna 2015.

Celý článek
<předchozí 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 35 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy