O společnosti»Aktuality

Aktuality

Vyhláška o energetických specialistech

Vyhláška o energetických specialistech vyšla ve sbírce pod číslem 118/2013 Sb. Vyhláška stanoví požadavky na kvalifikaci energetických specialistů oprávněných k provádění kontrol a zpracování posudků požadovaných podle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření s energií. Vyhláška nabývá účinnosti 1. června 2013.

Celý článek

Novela vyhlášky 432/2003 o zařazování prací do kategorií

Obsahem novely je zejména změna kritérií pro zařazení práce s vibracemi, doplnění nově označených látek a směsí podle legislativy EU pro účely zařazování práce s chemickými látkami, dále zařazování prací spojených s neionizujícím zářením a doplnění nových ukazatelů biologických expozičních testů. Novela vyhlášky 432/2003 Sb. byla uveřejněna pod číslem 107/2013 Sb. a nabyla účinnosti 1.května 2013.

Celý článek

Nová dohoda ADR 2013

Nová dohoda ADR pro přepravu nebezpečných věcí nabyla účinnosti 1.1.2013. V přechodném půlročním období, tj. do 30.6.2013, lze přepravovat nebezpečné věci jak podle předpisů platných k 31.12.2012 (tj. ADR 2011) tak podle nové dohody ADR 2013.

Celý článek

Integrované povolení pro výrobu dílů z polyuretanu po novele zákona

Novelou č. 69/2013 Sb. zákona 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečišťování (IPPC) došlo mimo jiné k úpravě znění kategorie 4.1.h), kam byla zařazována technologie výroby polyuretanu polyadiční reakcí polyolové a izokyanátovné komponenty.

Celý článek

Seznam povolených účinných látek v biocidních přípravcích se rozšíří o šest nových položek

Novelou 91/2013 Sb. byl o šest nových položek doplněn seznam účinných látek, které je možné použít v biocidních přípravcích. Seznam je v příloze č. 1 vyhlášky 343/2011 Sb. o seznamu účinných látek. Nové položky jsou uvedeny pod čísly 59 až 64.

Celý článek
<předchozí 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 34 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy