O společnosti»Aktuality

Aktuality

Povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace po předčištění již není třeba

Novelou 275/2013 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích byla od 1.1.2014 zrušena povinnost mít platné povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, které pro splnění limitů znečištění daných kanalizačním řádem vyžadovaly předčištění (§18, odst. 3). Podmínky k vypouštění odpadních vod jsou tedy u nově zřizovaných přípojek dány pouze smlouvou uzavřenou s provozovatelem kanalizace a příslušným kanalizačním řádem.

Celý článek

Novela vyhlášky 383/2001 Sb. o nakládání s odpady

Dnem 1. dubna 2014 vejde v účinnost novela vyhlášky 383/2001 Sb. o nakládání s odpady. Novela byla uveřejněna ve Sbírce zákonů dne 13. března 2014 pod číslem 35/2014.

Celý článek

Nová prováděcí vyhláška k zákonu o integrované prevenci

S účinností od 5. října 2013 byla s číslem 288/2013 vydána nová prováděcí vyhláška k zákonu o integrované prevenci.

Celý článek

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích 274/2001 vyšla ve sbírce zákonů pod číslem 275/2013. Hlavním cílem novely jsou úpravy v oblasti plánování rozvoje vodovodů a kanalizací. Účinnosti novely je od 1.ledna 2014.  

Celý článek

Metodický pokyn MŽP pro sčítání zdrojů

Ministerstvo životního prostředí uveřejnilo na svých stránkách metodický pokyn pro sčítání jmenovitých tepelných příkonů spalovacích zdrojů a sčítání projektovaných kapacit ostatních vyjmenovaných zdrojů.

Celý článek
<předchozí 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 35 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy