O společnosti»Aktuality

Aktuality

Novela chemického zákona a změna zákona o vodách a o prevenci závažných havárií

Pod zákonem 61/2014 Sb. se skrývá novela hned tří různých zákonů (zákona 350/2011 Sb., o chemických látkách, zákona 59/2006 Sb., o prevenci závažných průmyslových haváriích a zákona 254/2001 Sb., o vodách). Účinnost zákona je od 7. dubna 2014 s výjimkou některých ustanovení, která nabývají účinnost 1. července 2014

Celý článek

Povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace po předčištění již není třeba

Novelou 275/2013 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích byla od 1.1.2014 zrušena povinnost mít platné povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, které pro splnění limitů znečištění daných kanalizačním řádem vyžadovaly předčištění (§18, odst. 3). Podmínky k vypouštění odpadních vod jsou tedy u nově zřizovaných přípojek dány pouze smlouvou uzavřenou s provozovatelem kanalizace a příslušným kanalizačním řádem.

Celý článek

Novela vyhlášky 383/2001 Sb. o nakládání s odpady

Dnem 1. dubna 2014 vejde v účinnost novela vyhlášky 383/2001 Sb. o nakládání s odpady. Novela byla uveřejněna ve Sbírce zákonů dne 13. března 2014 pod číslem 35/2014.

Celý článek

Nová prováděcí vyhláška k zákonu o integrované prevenci

S účinností od 5. října 2013 byla s číslem 288/2013 vydána nová prováděcí vyhláška k zákonu o integrované prevenci.

Celý článek

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích

Novela zákona o vodovodech a kanalizacích 274/2001 vyšla ve sbírce zákonů pod číslem 275/2013. Hlavním cílem novely jsou úpravy v oblasti plánování rozvoje vodovodů a kanalizací. Účinnosti novely je od 1.ledna 2014.  

Celý článek
<předchozí 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 35 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy