O společnosti»Aktuality

Aktuality

Vyhláška o pracovnělékařských službách

Dva dny poté, tedy 3. dubna 2013, kdy by již všechny společnosti měly mít uzavřenou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb podle zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, vyšla vyhláška 79/2013 Sb., která stanovuje rozsah pracovnělékařských služeb.

Celý článek

Novela zákona o integrované prevenci

Novela zákona o integrované prevenci a omezování znečištění a o integrovaném registru znečišťování 76/2002 Sb. byla uveřejněna ve Sbírce dne 19. března 2013 pod číslem 69/2013 Sb. s účinností dnem vyhlášení. Podle novely musí stávající zařízení podléhající integrovanému povolení zajistit vypracování základní zprávy nejpozději při první změně integrovaného povolení po 7. lednu 2014.

Celý článek

Zařazování vozidel do emisních kategorií, emisní plakety

Pod číslem 56/2013 Sb. bylo vydáno nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách. Nařízení bylo vydáno k provedení §14 zákona o ovzduší 201/2012 Sb. a nabývá účinnosti dnem 23.března 2013.

Celý článek

Změny v zajišťování pracovnělékařských služeb

Pod číslem 47/2013 Sb. byla uveřejněna novela zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách s účinností od 1. dubna 2013. Novela se týká posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání.

 

Celý článek

Vyhláška o rozsahu informací poskytovaných o nebezpečných chemických směsích a o detergentech

Byla vydána nová vyhláška č. 61/2013 Sb., která určuje rozsah informací poskytovaných Ministerstvu zdravotnictví o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech. Vyhláška byla vydána na základě zákona 350/2011 Sb. o chemických látkách a nabývá účinnosti 15. března 2013.

Celý článek
<předchozí 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 34 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy