O společnosti»Aktuality

Aktuality

Metodický pokyn MŽP pro sčítání zdrojů

Ministerstvo životního prostředí uveřejnilo na svých stránkách metodický pokyn pro sčítání jmenovitých tepelných příkonů spalovacích zdrojů a sčítání projektovaných kapacit ostatních vyjmenovaných zdrojů.

Celý článek

Nové vyhlášky o kontrole energetické účinnosti klimatizací a kotlů

Vyhláška 193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů nahradí vyhlášku 277/2007 Sb. a vyhláška 194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie nahradí vyhlášku 276/2007 Sb. Obě vyhlášky jsou účinné od 1. srpna 2013.

Celý článek

Novela zákona o odpadech č. 169/2013

Dne 21.6.2013 vyšla ve Sbírce předpisů pod číslem 169/2013 Sb. dlouho očekávaná novela zákona o odpadech č 185/2001 Sb. Hlavním cílem změn je odstranění nebo zmírnění administrativní zátěže při nakládání s odpady. Novela nabývá účinnosti 1.října 2013.

Celý článek

Vyhláška o energetických specialistech

Vyhláška o energetických specialistech vyšla ve sbírce pod číslem 118/2013 Sb. Vyhláška stanoví požadavky na kvalifikaci energetických specialistů oprávněných k provádění kontrol a zpracování posudků požadovaných podle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření s energií. Vyhláška nabývá účinnosti 1. června 2013.

Celý článek

Novela vyhlášky 432/2003 o zařazování prací do kategorií

Obsahem novely je zejména změna kritérií pro zařazení práce s vibracemi, doplnění nově označených látek a směsí podle legislativy EU pro účely zařazování práce s chemickými látkami, dále zařazování prací spojených s neionizujícím zářením a doplnění nových ukazatelů biologických expozičních testů. Novela vyhlášky 432/2003 Sb. byla uveřejněna pod číslem 107/2013 Sb. a nabyla účinnosti 1.května 2013.

Celý článek
<předchozí 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 35 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy