O společnosti»Aktuality

Aktuality

Nová dohoda ADR 2013

Nová dohoda ADR pro přepravu nebezpečných věcí nabyla účinnosti 1.1.2013. V přechodném půlročním období, tj. do 30.6.2013, lze přepravovat nebezpečné věci jak podle předpisů platných k 31.12.2012 (tj. ADR 2011) tak podle nové dohody ADR 2013.

Celý článek

Integrované povolení pro výrobu dílů z polyuretanu po novele zákona

Novelou č. 69/2013 Sb. zákona 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečišťování (IPPC) došlo mimo jiné k úpravě znění kategorie 4.1.h), kam byla zařazována technologie výroby polyuretanu polyadiční reakcí polyolové a izokyanátovné komponenty.

Celý článek

Seznam povolených účinných látek v biocidních přípravcích se rozšíří o šest nových položek

Novelou 91/2013 Sb. byl o šest nových položek doplněn seznam účinných látek, které je možné použít v biocidních přípravcích. Seznam je v příloze č. 1 vyhlášky 343/2011 Sb. o seznamu účinných látek. Nové položky jsou uvedeny pod čísly 59 až 64.

Celý článek

Vyhláška o pracovnělékařských službách

Dva dny poté, tedy 3. dubna 2013, kdy by již všechny společnosti měly mít uzavřenou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb podle zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, vyšla vyhláška 79/2013 Sb., která stanovuje rozsah pracovnělékařských služeb.

Celý článek

Novela zákona o integrované prevenci

Novela zákona o integrované prevenci a omezování znečištění a o integrovaném registru znečišťování 76/2002 Sb. byla uveřejněna ve Sbírce dne 19. března 2013 pod číslem 69/2013 Sb. s účinností dnem vyhlášení. Podle novely musí stávající zařízení podléhající integrovanému povolení zajistit vypracování základní zprávy nejpozději při první změně integrovaného povolení po 7. lednu 2014.

Celý článek
<předchozí 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 35 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy